Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Evonymus europaeus L. - obična kurika

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2010.

 
     
   

Žbun ili nisko drvo, visoko do 6 m i staro do 80 godina, sa korom smeđosivom do crnkastom i podužno ispucalom. Mlade grančice zelene, četvoroivičave sa podužim krilima od plute ili bez ovih, sa jajasto zašiljenim, zelenim i sitnim pupoljcima, dugim 3-5 mm. Lišće objajasto ili izduženo eliptično, dugo 3-11 cm, široko 2-6 cm, sa naglo zašiljenim vrhom i klinolikom ili okruglasto klinolikom osnovom; po obodu sitno testerasto, nešto kožasto: na licu golo, na naličju po nervima kratko dlakavo, na drškama 0,4-2 cm dugim. Cvetovi zelenkastobeli, četvoročlani, u račvicama 3-9; javljaju se u pazuhu listova. Plod je oko 1 cm široka, četvoročlana, obično crvenkasta čaura, zrela u oktobru. U svakom okcu čaure 1-2 semena; seme jajasto, dugo oko 6 mm, beličastosmeđe, potpuno obavijeno narandžastim mekim arilusom. Cveta u maju mesecu.

Raste najčešće u pojasu hrastova, a ređe i na aluvijumima sa vrbama i topolama. Vrsta svežih i vlažnih zemljišnih tipova, sa reakcijom bliskom neutralnoj. Podnosi polusenku, a na vlažnim zemljištima heliofilna. U visinu ide retko preko 1000 m.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.