Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dianthus armeria L. - divlji karanfil

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Jednogodišnja do dvogodišnja biljka, do 40 cm visoka. Koren vretenast. Stabljika kruta, uspravna, jednostavna ili u gornjem delu granata, pri osnovi i uglavnom u gornjem delu grubo dlakava. Listovi pri osnovi stabljike duguljasti, tupi; listovi stabljike linearni do linearno lancetasti, kruti, uspravni, dlakavi, sedeći, sa kratkim rukavcem. Cvetovi sedeći ili sa vrlo kratkim drškama, u gustim klupčastim cvastima. Brakteje zeljaste, slične listovima, dugačke koliko i cvetovi. Ljuspe dvojne čašice lancetaste ili jajaste, kožaste, sa zelenim osjem, kraće, jednake ili nešto duže od čašične cevi. Čašična cev meko dlakava, retko gola, 15-20 mm dugačka i 2-3 mm široka, u gornjem delu sužena, sa ispupčenim uzdužnim nervima, zelena ili crvena. Krunična liska oko 5 mm dugačka, objajasta, nazubljena, pri osnovi klinasta, sa gornje strane crvenkasta, tamno ili beličasto istačkana, bradasta, sa donje strane žućkasta. Čaura kraća od čašice. Cveta od juna do septembra meseca.

Raste pored puteva, po žbunastim sunčanim padinama, po livadama, pored ivica, po proređenim šumama, po kserofilnim šumama.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.