Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cucubalus baccifer L. - trava od uroka, gušavica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2006.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2003.

 
     
   

Višegodišnja biljka, 60-150 cm dugačka. Rizom puzeći, granat, kao i stabljika, okrugao. Stabljika zeljasta, tanka, slaba, puzeća i leži po drugim biljkama, račvasto granata, kratko dlakava. Listovi naspramni, jajasti ili jajasto lancetasti, po obodu celi ili nešto vijugavi, 1,5-9 cm dugački i 0,5-3 cm široki, zašiljeni, sa kratkom drškom, na naličju nešto gušće kratko dlakavi. Cvast razređena dihazija. Cvetovi dvopolni. Brakteje listolike. Čašica široko zvonasta, kasnije naduvena, 8-15 mm dugačka, sa 5 nejednakih zubaca. Kruničnih listića 5, jezičasti, zelenkastobeli, na vrhu usečeni; krunična liska postepeno sužena u nokatac, pri osnovi sa kratkom parakrunicom. Prašnika 10. Prašničke kesice elipsoidne, žute. Prašnički konci skoro jednaki dužini kruničnih listića, prema vrhu ušiljeni, a prema osnovi postepeno malo prošireni. Plodnik loptast, skoro trook, od tri karpele i sa 3 končasta stubića. Čaura u vidu bobice, 6-8 mm u prečniku, sa zelenim, kožastim unutrašnjim slojem, pri sazrevanju pocrni. Karpofor 2-3 mm dugačak. Semena mnogo, bubrežasta ili okruglasta, sjajnocrna, 1,5 mm dugačka. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste po vlažnim mestima, pored reka, u vrbacima, pored ograda, u žbunju.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.