Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Althaea hirsuta L.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2005.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka sa čekinjastim dlakama. Stabljika 15-60 cm visoka, uspravna ili se izdiže, ponekad sa crvenkastom prevlakom. Listovi na drškama, na licu sa proređenim prostim dlakama, na naličju sa prostim i zvezdastim, a po obodu i duž nerava sa čekinjastim dlakama; listovi pri dnu stabljike ovalno srcasti, plitko prstasto deljeni na 5 režnjeva, u srednjem delu stabljike duboko prstasto deljeni na 3-5 režnjeva, u gornjem delu stabljike trodeli, režnjevi klinasti, lancetasti do linearni, po obodu zupčasti ili testerasti. Cvetovi pojedinačni na dugačkoj peteljci, dužoj od brakteje, a na vrhu stabljike u štitolikoj cvasti. Listići spoljašnje čašice lancetasti, sa dugačkim šiljatim vrhom, sa čekinjastim dlakama, iste su skoro dužine kao i čašićni listići (malo kraći). Čašićni listići lancetasti do jajasti sa dugim šiljatim vrhom. Krunični listići oko 15 mm dugi, nešto duži od čašićnih, plavičasto-ljubičasti do svetloljubičasti. Plodići goli na leđnoj strani poprečno naborani, pri vrhu sa malim kljunom.

Raste po livadama, kamenjarima, zatim kao korovska biljka po njivama, vinogadima, obradivim površinama, ulazi u sastav ruderalnih zajednica, ali nije njihov stalni pratilac.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.