Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Allium scorodoprasum L. - zmijin luk

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, (50) 60-90 (100) cm visoka. Lukovica jajasta ili loptasta, najčešće sa mnogobrojnim bočnim lukovicama, na drškama, obavijene mrkom do crnkastom tunikom. Stablo kruto uspravno. Lišće linearno, 6-8 (18) mm široko, rebrasto, odozdo i po obodu, naročito po srednjem nervu sa trepljama. Spata dvodela, po pravilu odjednom zašiljena, ne opada, kraća od cvasti. Cvast loptasta, gusta, sa mnogobrojnim jajastim, gusto zbijenim rasplodnim lukovicama. Cvetovi na 1-2 cm dugačkim drškama, izdižu se iznad lukovica. Listići perigona jajastolancetasti ili lancetasti, mrkocrveni, 4-5 mm dugački, duži od prašnika. Srednji dlakavi deo unutrašnjih prašnika upola kraći od bočnih zubaca i donjeg dela prašničkog konca. Cveta od maja do jula meseca.

Raste oko puteva, po obodima šuma i na pašnjacima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.