Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Allium rotundum L.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 30-90 cm visoka. Lukovica pretežno jajasta sa mnogobrojnim bočnim lukovicama, mrkim ili crvenim na dugačkim drškama, obavijene tankom srebrnastosivom ili sivomrkom tunikom. Stablo prilično kruto, uspravno ili neznatno povijeno. Lišće zatvoreno zeleno, široko linearno, 2-12 mm široko, po pravilu glatko, ređe po obodu slabo rapavo, zašiljeno. Spata kraća od štita, zašiljena, često deljena, opada. Cvast zbijena, po pravilu loptasta, ređe poluloptasta ili nešto izdužena, do 3 cm široka, bez rasplodnih lukovica. Cvetna drška mnogo duža od listića perigona. Drške spoljašnjih cvetova kraće i naniže oborene, unutrašnjih cvetova dugačke do 2 cm. Listići perigona tupi ili zašiljeni, ponekad bodljasto završeni, 4-6 mm dugački, najčešće purpurnocrveni, ređe svetlocrvenkasti ili beličasti sa zelenim srednjim nervom, izrazito rebrasti. Prašnici jednake dužine sa listićima perigona. Spoljašnji prašnici linearni, srednji režanj unutrašnjih prašnika jednu trećinu ili polovinu dužine bočnih zubaca i mnogo kraći od nedeljenog dela prašničkog konca. Stubić jednak ili kraći od listića perigona. Semena crna, rebrasta. Cveta od maja do jula meseca.

Raste po livadama, na suvim kamenitim mestima, njivama i vinogradima.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.