Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831  - drozd pevač

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
     
   

 

Ptica pevačica sa telom dužine do 22 cm. Leđa su maslinastobraon boje, trbuh beličast a grudi su zlatnožute. Polovi su slični. Na grudima se nalaze brojne tamne fleke kojih je prema stomaku sve manje. Unutrašnji deo krila je žućkastosto obojen. Mlade ptice i na leđima su prošarane tamnijim pegama.  

Gnezdi se po šumama, parkovima, voćnjacima. Gnezdo gradi na niskom drveću i u žbunju, a ponekad i na zgradama. Unutrašnju stranu gnezda oblaže blatom. Drozd pevač je ptica selica, ali ponekad prezimljuje.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.