Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) - triton

« previous thunbnails

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
     
     

Ovo je najnežniji  i najmanji predstavnik naših tritona, čija telesna dužina iznosi 6-10 cm. Mužjak je nešto veći od ženke. Koža ove životinje je glatka. Na glavi se odozgo nalaze tri uzdužne brazde i nizovi sitnih pora, kao i sedam uzdužnih tamnih pruga, od kojih jedna prelazi preko oka. Nizovi zuba na nepcima pozadi blago divergiraju. Gornja strana mužjaka mrke ili maslinaste boje, posuta krupnim, okruglim, crnim mrljama. Odozgo i sa strane takođe mnogobrojne crne mrlje. Kožni nabor ispod vrata kod oba pola nejasan ili ne postoji. Mužjak u svadbenom ruhu sa visokim, nazubljenim kožnim naborom, koji bez prekida prelazi u rep. Prsti zadnjih nogu sa kožnim proširenjima. Ženka je svetlije boje od mužjaka, obično žućkasta, sa jednom širokom tamnijom prugom sa svake strane tela. Tamne pruge na glavi i mrlje po telu slabo izražene. Kožni nabor duž leđa ne postoji. Trbušna strana tela narandžasto-crvena, posuta sitnim tamnim mrljama. Pari se i polaže jaja u toku marta i aprila.

Triton naseljava skoro celu Evropu od Engleske do Crnog Mora i Urala, zahvatajući na severu Dansku i južnu Skandinaviju. To je najčešći triton u mirnim vodama ravnica, a u planinskim krajevima obično ne prelazi visinu od 1000 metara.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.