Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) - triton

« previous thunbnails

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
     
     

Ovo je najnežniji  i najmanji predstavnik naših tritona, čija telesna dužina iznosi 6-10 cm. Mužjak je nešto veći od ženke. Koža ove životinje je glatka. Na glavi se odozgo nalaze tri uzdužne brazde i nizovi sitnih pora, kao i sedam uzdužnih tamnih pruga, od kojih jedna prelazi preko oka. Nizovi zuba na nepcima pozadi blago divergiraju. Gornja strana mužjaka mrke ili maslinaste boje, posuta krupnim, okruglim, crnim mrljama. Odozgo i sa strane takođe mnogobrojne crne mrlje. Kožni nabor ispod vrata kod oba pola nejasan ili ne postoji. Mužjak u svadbenom ruhu sa visokim, nazubljenim kožnim naborom, koji bez prekida prelazi u rep. Prsti zadnjih nogu sa kožnim proširenjima. Ženka je svetlije boje od mužjaka, obično žućkasta, sa jednom širokom tamnijom prugom sa svake strane tela. Tamne pruge na glavi i mrlje po telu slabo izražene. Kožni nabor duž leđa ne postoji. Trbušna strana tela narandžasto-crvena, posuta sitnim tamnim mrljama. Pari se i polaže jaja u toku marta i aprila.

Triton naseljava skoro celu Evropu od Engleske do Crnog Mora i Urala, zahvatajući na severu Dansku i južnu Skandinaviju. To je najčešći triton u mirnim vodama ravnica, a u planinskim krajevima obično ne prelazi visinu od 1000 metara.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.