Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Trichoniscoides mladeni Karaman and Čemerlić, 2002

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Savine vode), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2012.

 
     
   

 

Poznato je oko 40 vrsta ovog roda, najvećim delom sa Iberijskog poluostrva i južne Francuske i to uglavnom kao pećinske vrste. Svega nekoliko vrsta je šire rasprostranjeno u zapadnoj Evropi a izvan ovog prostora do sada je bila poznata samo jedna vrsta sa rumunske strane Đerdapske klisure.

Vrsta je opisana na materijalu sakupljenom na Fruškoj gori i predstavlja drugi nalaz pripadnika tirenskog roda Trichoniscoides zabeleženog daleko izvan pretežnog areala roda. 

Veličina tela do 2,5 mm. Živi u stelji i vlažnom zemljištu u bukovim šumama. 

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.