Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trichoniscoides mladeni Karaman and Čemerlić, 2002

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Savine vode), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2012.

 
     
   

 

Poznato je oko 40 vrsta ovog roda, najvećim delom sa Iberijskog poluostrva i južne Francuske i to uglavnom kao pećinske vrste. Svega nekoliko vrsta je šire rasprostranjeno u zapadnoj Evropi a izvan ovog prostora do sada je bila poznata samo jedna vrsta sa rumunske strane Đerdapske klisure.

Vrsta je opisana na materijalu sakupljenom na Fruškoj gori i predstavlja drugi nalaz pripadnika tirenskog roda Trichoniscoides zabeleženog daleko izvan pretežnog areala roda. 

Veličina tela do 2,5 mm. Živi u stelji i vlažnom zemljištu u bukovim šumama. 

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.