Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 - crnoglava grmuša

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
     
   

 

Ptica pevačica sa telom dužine do 14 cm. Po izgledu polovi se razlikuju. Sjajna crna kapa (pera na temenu glave) kod mužjaka dopire do linije oka. Leđa su sivkastobraon, a donji deo glave i tela pepeljasto sivi. Kapa kod ženke je rđastobraon boje. Kod mladih primeraka na leđima je mnogo izraženija rđasta nijansa. Kod mladih mužjaka boja kape je takođe braon. 

Gnezdi se po šumama sa gustim rastinjem, a može se sresti i po parkovima i baštama. Gnezdo gradi u gustom žbunju, i spada u česte  gnezdarice ovog podneblja. Takođe je i ptica selica, jer zimu provodi u toplijim krajevima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.