Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica obično svetlo braon, varira od crvenkasto braon do sive, slabo izbrazdana ili skoro glatka, sa 5-6.5 slabo konveksnih zavoja povezanih plitkim šavovima, otvor obično sa dobro razvijenom usnom, cervikalni nabor snažno razvijen, parietalni (gornji) zub obično prisutan a ponekad i palatalni (donji).

 

Dimenzije: 3.0-4.0 x 1.65-1.75 mm.

 

Stanište: Na suvim livadama, peščanim dinama, na otvorenim i sunčanim mestima pod kamenjem, u stelji i mahovini, na krečnjaku. Javlja se od nizija do 2400mnv. Ovoviviparna vrsta, embrioni se delimično razvijaju u telu i oslobađaju se u povoljnim uslovima. Aktivni su od marta do oktobra a rađaju 1-8 embriona tokom godine. Zrelost postižu najverovatnije u drugoj ili trećoj sezoni.

 

Rasprostranjenost: severna hemisfera, skoro cela Evropa.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.