Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica obično svetlo braon, varira od crvenkasto braon do sive, slabo izbrazdana ili skoro glatka, sa 5-6.5 slabo konveksnih zavoja povezanih plitkim šavovima, otvor obično sa dobro razvijenom usnom, cervikalni nabor snažno razvijen, parietalni (gornji) zub obično prisutan a ponekad i palatalni (donji).

 

Dimenzije: 3.0-4.0 x 1.65-1.75 mm.

 

Stanište: Na suvim livadama, peščanim dinama, na otvorenim i sunčanim mestima pod kamenjem, u stelji i mahovini, na krečnjaku. Javlja se od nizija do 2400mnv. Ovoviviparna vrsta, embrioni se delimično razvijaju u telu i oslobađaju se u povoljnim uslovima. Aktivni su od marta do oktobra a rađaju 1-8 embriona tokom godine. Zrelost postižu najverovatnije u drugoj ili trećoj sezoni.

 

Rasprostranjenost: severna hemisfera, skoro cela Evropa.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.