Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
     
   

 

Opis: ljuštura je diskoidna, sa blago konkavnom gornjom i donjom stranom, sa relativno debelim i tvrdim, osrednje prozirnim zidovima sa tankim i jednakim šavovima. Površina uglavnom ima mrežastu strukturu. Gornji deo 5-6 uvojaka je jasno konveksan, dok je donji manje konveksan. Končasta kobilica se nalazi bliže donjoj strani ljušture. Poslednji uvojak je dvostruko širi od pretposlednjeg, a širina vrha ljušture čini preko 45% širine ljušture. Grotlo je koso i ima oblik poprečne elipse, prekinute u regionu bočnog zida. Ivica grotla je oštra, jednostavno ili blago otupljen, i njegov donji segment je u kontaktu sa kobilicom pretposlednjeg uvojka. Boja ljušture je svetlo braon. Veličina ljušture varira u zavisnosti od rasta kobilice. Visina 3-3.5 mm, širina 14-17 mm.

Stanište: zarasle stajaće vode malih nadmorskih visina, močvare, potoci, jame, takođe se pojavljuje u periodičnim barama.

Rasprostranjenost: veći deo Evrope, severna Afrika, mala Azija do Sirije, region Kavkaza i severni i zapadni deo Azije do Bajkalskog jezera.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.