Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
 

 
 

Ludoš, 2012.

 
     
   

 

Opis: ljuštura je diskoidna, sa blago konkavnom gornjom i donjom stranom, sa relativno debelim i tvrdim, osrednje prozirnim zidovima sa tankim i jednakim šavovima. Površina uglavnom ima mrežastu strukturu. Gornji deo 5-6 uvojaka je jasno konveksan, dok je donji manje konveksan. Končasta kobilica se nalazi bliže donjoj strani ljušture. Poslednji uvojak je dvostruko širi od pretposlednjeg, a širina vrha ljušture čini preko 45% širine ljušture. Grotlo je koso i ima oblik poprečne elipse, prekinute u regionu bočnog zida. Ivica grotla je oštra, jednostavno ili blago otupljen, i njegov donji segment je u kontaktu sa kobilicom pretposlednjeg uvojka. Boja ljušture je svetlo braon. Veličina ljušture varira u zavisnosti od rasta kobilice. Visina 3-3.5 mm, širina 14-17 mm.

Stanište: zarasle stajaće vode malih nadmorskih visina, močvare, potoci, jame, takođe se pojavljuje u periodičnim barama.

Rasprostranjenost: veći deo Evrope, severna Afrika, mala Azija do Sirije, region Kavkaza i severni i zapadni deo Azije do Bajkalskog jezera.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.