Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Pardosa amentata (Clerck, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2007.

 

 

     
   

Mali pauk-vuk, pegavo braon sa tankim nogama. Karapaks ima centralno položenu bledu traku, a abdomen ima mutne serije zakrpa. Obično je aktivan danju.Tokom udvaranja mužjak maše svojim pedipalpama gore-dole. Ženka trese svojim prednjim nogama i pada u trans. Majka pauk vrećicu sa jajima zakačenu o paučinaste bradavice, a kada se mladi izlegu nosi ih na svojim ledjima.

 

Veličina ženke je do 8mm, a mužjaka do 6mm. Ne pravi mrežu, i nema stalno sklonište. Nalazimo ih na otvorenim terenima, travnatim površinama, livadama, travnjacima i pored puteva. U prirodi adultni mužjaci se pojavljuju od aprila do juna,a ženke do avgusta.

 

Rasprostranjeni su u Evropi i većem delu Azije.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.