Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Osovlje), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2011.

 
     
     

Opis: najveća vrsta u familiji Claussilidae. Površina kućice je široko rebrasta, sa spojevima između zavoja, rebra su u grupama, izbrazdana belo. Vrat poslednjeg zavoja na prednjoj strani ima kobilicu. Ivica otvora je jasno izdvojena. Između lamela nema malih nabora. Donja (columellar) lamela ima dvostruki nabor na svom frontu, tako da izgleda kao ležeće slovo K. Palatalnih nabora nema. Od slične vrste Alinda biplicata može se razlikovati po nedostatku bazalnog žleba. Unutrašnjost otvora je svetlo braon.

 

Dimenzije: 17 - 19 mm (visina), 3.8 - 4.4 mm (širina).

 

Stanište: živi u vlažnim šumama, naročito u planinama, u stelji, na mestima obraslim mahovinama kao što su kamenje i trulo drvo. Takođe, može se naći i u aluvijalnim šumama i na strmim padinama u blizini izvora. Po vlažnom vremenu puže po drveću i kamenju. Može se naći do 1800 mnv.

 

Rasprostranjenost: areal vrste obuhvata Evropu od južne Norveške i centralne Rusije ka jugu do severne Španije i severne Italije.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.