Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Larinioides cornutus (Clerck, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Tomaševac, 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdevik), 2008.

 
     
   

 

Ova vrsta obično se nalazi blizu vode, ima bled abdomen ukrašen širokom tamno sivom šarom. Karapaks je tamno braon. Mužjak, koji je manji, ima takođe dobro definisanu šaru. U mrežu hvataju uglavnom vodene insekte. Mrežu obično prave predveče. Ovo je jedna od malobrojnih vrsta koja pravi mrežu za vreme hladnih zimskih meseci.

Veličina ženke je do 10mm, a mužjaka do 7mm. Mreža im je vertikalna i kružna, a pauk čeka plen u skloništu koje je povezano sa mrežom. Stanište im je obično pored vode na travi i trsci. Rasprostranjeni su u Evropi, S.Americi i većem delu Azije.

Odrasle ženke srećemo tokom cele godine, a mužjake u periodu april-septembar.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.