Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Larinioides cornutus (Clerck, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Tomaševac, 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdevik), 2008.

 
     
   

 

Ova vrsta obično se nalazi blizu vode, ima bled abdomen ukrašen širokom tamno sivom šarom. Karapaks je tamno braon. Mužjak, koji je manji, ima takođe dobro definisanu šaru. U mrežu hvataju uglavnom vodene insekte. Mrežu obično prave predveče. Ovo je jedna od malobrojnih vrsta koja pravi mrežu za vreme hladnih zimskih meseci.

Veličina ženke je do 10mm, a mužjaka do 7mm. Mreža im je vertikalna i kružna, a pauk čeka plen u skloništu koje je povezano sa mrežom. Stanište im je obično pored vode na travi i trsci. Rasprostranjeni su u Evropi, S.Americi i većem delu Azije.

Odrasle ženke srećemo tokom cele godine, a mužjake u periodu april-septembar.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.