Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Helix pomatia Linnaeus, 1758 -  vinogradarski puž 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2006.

 

 

     
   

Opis: velika kućica završava se sa koničnim i ispupčenim vrhom. Zidovi su debeli, veoma jaki sa blagim, sjajnim i finim  aksijalnim linijama. Ima 4½-6 jako konveksnih zavoja, čije se veličine brzo i jednako povećavaju, tako da poslednji dominira u odnosu na ostatak. Otvor je kos, veliki (visina je veća nego širina). Ivica je blago proširena, okruglog oblika sa pljosnatom, beličastom ili braonkastom unutrašnjom usnom. Umbilikus je sakriven od strane zadebljale ivice kolumele do te mere da se jedino otvor pupka vidi. Retko je pupak potpuno pokriven. Često se nalaze jedinke čija je ljuštura u levo okrenuta. Kod starijih predstavnika periostrakum je uglavnom izlizan. Boja ljušture je krem bela ili svetlo žućkasto braon, često sa blago ljubičastim linijama. Prva linija se nalazi ispod šava, druga i treća uglavnom idu zajedno. Linije nisu uvek jasno definisane, i češće se javljaju poprečne pruge. Sa Helix lucorum-om su dva najveća puža u Evropi. Reprodukcija se odvija od kraja maja do septembra, polaže 40-80 jaja u grupama (prečnik jaja je 5.5-6.5 mm). Mladunci izlaze nakon 3-4 nedelje (u tom uzrastu u nepovoljnim uslovima može da se javi i kanibalizam). Zrelost dostižu nakon 2-5 godina, iako im je životni vek do 35 godina u prirodi su primerci stariji od 10 godina veoma retki.
 

Dimenzije: 32-50 mm (širina) i 30-50 mm (visina).

 

Stanište: šume, žbunje, otvorena staništa, bašte, vinogradi, često duž reka, isključivo na krečnjačkoj podlozi. Preferira mesta sa večom vlažnošću i nižom temperaturom. Takođe i zemljište mora biti dovoljno rastresito jer u njega polaže jaja i ukopava se prilkom hibernacije. Javlja se do 2100mnv.
 

Rasprostranjenost: cela Evropa.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.