Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 

 

 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica je žućkasto ili crvenkasto braon, glatka, sjajna i skoro prozirna, sa finim i nejednakim brazdama a poslednji zavoj je skoro potpuno gladak. Sastoji se iz 11-12 blago konveksnih zavoja. Otvor je četvrtast, bez bazalnog žljeba. Ivica otvora je blago proširena sa belom usnom. Parietalis je mali, columellaris izraženiji, palatalni kalus slab, subcolumellaris vidljiv kad se gleda iskosa.

 

Dimenzije:  15-17 mm (visina) i 4 mm (širina). Kućice sa nadmorskih visina iznad 1000m obično manje. Jaja prečnika 2mm.

 

Stanište: listopadne šume od nizija do 2000mnv. Uglavnom se nalazi pored starih stabala i ispod kore drveća na vlažnim mestima. Hrani se trulim lišćem. Polaže 10-150 jaja iz kojih nakon 3 nedelje izlaze mladunci.

 

Rasprostranjenost: na teritoriji cele Evrope.

 

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.