Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Carychium minimum O.F.Muller, 1774.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

     
   

 

Opis: manje vitka u odnosu na vrstu C.tridentatum (V/Š < 2). Poslednji zavoj iznad otvora parijetalno opada na dole. Puž beličast sa slabim žućkastim odsjajem, pipci debeli i konični sa crnim očima pri bazi.

 

Dimenzije: 1.6-2.2 x 0.9-1.1 mm.

 

Stanište: trajno vlažna mesta kao što su močvare, vlažne liade i vlažne šume pored potoka i reka. Živi na kamenju, biljkama ili trulom drvetu potopljenom u vodi. Ne podnosi sušu i osetljiv je na opadanje nivoa podzemnih voda. Praktično je amfibijska vrsta koja tokom zime može da preživi duži period skroz potopljena u vodi. Nalazi se do 1800mnv.

 

Rasprostranjenost: Evroazija, cela Evropa izuzev južnog Mediterana, u turskoj retka.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.