Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Carychium minimum O.F.Muller, 1774.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

     
   

 

Opis: manje vitka u odnosu na vrstu C.tridentatum (V/Š < 2). Poslednji zavoj iznad otvora parijetalno opada na dole. Puž beličast sa slabim žućkastim odsjajem, pipci debeli i konični sa crnim očima pri bazi.

 

Dimenzije: 1.6-2.2 x 0.9-1.1 mm.

 

Stanište: trajno vlažna mesta kao što su močvare, vlažne liade i vlažne šume pored potoka i reka. Živi na kamenju, biljkama ili trulom drvetu potopljenom u vodi. Ne podnosi sušu i osetljiv je na opadanje nivoa podzemnih voda. Praktično je amfibijska vrsta koja tokom zime može da preživi duži period skroz potopljena u vodi. Nalazi se do 1800mnv.

 

Rasprostranjenost: Evroazija, cela Evropa izuzev južnog Mediterana, u turskoj retka.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.