Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rečni rak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2009.

 
     
   

Rečni rak je najčešća vrsta rakova u Evropi. Kao i ostali rakovi, vezan je za slatke vode. Živi samo u nezagađenim potocima, rekama i jezerima. Rasprostranjen je u većem delu Evrope i zapadnim delovima bivšeg SSSR. Astacus astacus je podložan račijoj kugi koju prenosi američka invazivna vrsta Orconectes limosus, pa se vodi kao ranjiv u IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih vrsta.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.