Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rečni rak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2009.

 
     
   

Rečni rak je najčešća vrsta rakova u Evropi. Kao i ostali rakovi, vezan je za slatke vode. Živi samo u nezagađenim potocima, rekama i jezerima. Rasprostranjen je u većem delu Evrope i zapadnim delovima bivšeg SSSR. Astacus astacus je podložan račijoj kugi koju prenosi američka invazivna vrsta Orconectes limosus, pa se vodi kao ranjiv u IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih vrsta.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.