Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Araneus angulatus Clerck, 1758

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2011.

 
     
   

 

Vrsta uobičajenog oblika, koju kakrakteriše par grbavih ili oštrih ramenolikih izraštaja na abdomenu. Sivi ili prljavo žut abdomen visi iznad  sivog karapaksa i obično ima dobro definisanu, listoliku šaru na leđima. Primetan je i trouglast znak između izraštaja. Bodljikave noge su sive sa crnim prstenovima. Kod mužjaka, ramenoliki izraštaji na abdomenu su zakržljali.

Veličina ženke je do 20mm, a mužjaka do 10mm. Mreža je vertikalna i okrugla, postavljena tako da preči putanju leta insekata. Živi u šumovitim i stepskim predelima. Naseljava Evropu i veći deo Azije. Adulti su pristuni u prirodi od juna do novembra.  

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.