Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Araneus angulatus Clerck, 1758

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2011.

 
     
   

 

Vrsta uobičajenog oblika, koju kakrakteriše par grbavih ili oštrih ramenolikih izraštaja na abdomenu. Sivi ili prljavo žut abdomen visi iznad  sivog karapaksa i obično ima dobro definisanu, listoliku šaru na leđima. Primetan je i trouglast znak između izraštaja. Bodljikave noge su sive sa crnim prstenovima. Kod mužjaka, ramenoliki izraštaji na abdomenu su zakržljali.

Veličina ženke je do 20mm, a mužjaka do 10mm. Mreža je vertikalna i okrugla, postavljena tako da preči putanju leta insekata. Živi u šumovitim i stepskim predelima. Naseljava Evropu i veći deo Azije. Adulti su pristuni u prirodi od juna do novembra.  

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.