Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Urnula craterium (Schwein.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Rohalj baze), 2021.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama u proleće, na granama listopadnog drveća utisnutim u zemlju. Apotecije oblika duboke šolje ili urne, u početku uske a zatim raširene, visine 2-15 cm, zrele često iscepane na vrhu, sa ivicom savijenom unazad. Himenijum gladak, crn. Spoljašnja strana u početku  braon i gruba a kasnije postaje tamna do crna, glatka. Drška tvrda, duga do 2,5 cm, iste boje kao spoljašnja strana, crnkasta pri osnovi. Meso čvrsto, kožasto.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 600 x 15-17 µm. Parafize končaste, razgranate. Spore eliptične do vretenaste, glatke, hijaline, neamiloidne, 24-36 x 10-15 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.