Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Urceolella crispula (P.Karst..) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2018.

 
     
   

 

Opis: Raste razbacano do pojedinačno na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika do 0,3 mm. Himenijum beličast. Receptakulum peharast do duboko peharast, iste boje kao himenijum; ivica sa dugim tangencijalno savijenim belim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija umereno debelih zidova, dimenzija 7,5-15 × 5,5-12,5 µm. Dlake cilindrične, izrazito savijene pri osnovi, ravne prema gore, sa debelim staklastim zidovima i uskim lumenom, 60-170 x 3,5-6 μm, staklastost zidova se gubi u 5% KOH. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 20-43 × 3-5,5 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične, ne nadvisuju askuse, širine 1 μm. Spore elipsoidne do glavičaste, bez pregrada, 4,5-9 x 1-2,2 μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.