Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Urceolella crispula (P.Karst..) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2020.

 
 

 

Apotecije površinske, sedeće, prečnika do 0,3 mm. Himenijum beličast. Receptakulum peharast do duboko peharast, iste boje kao himenijum; ivica sa dugim tangencijalno savijenim belim dlakama. Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija umereno debelih zidova, dimenzija 7,5-15 × 5,5-12,5 µm. Dlake cilindrične, izrazito savijene pri osnovi, ravne prema gore, sa debelim staklastim zidovima i uskim lumenom, 60-170 x 3,5-6 μm, staklastost zidova se gubi u 5% KOH. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 20-43 × 3-5,5 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične, ne nadvisuju askuse, širine 1 μm. Spore elipsoidne do glavičaste, bez pregrada, 4,5-9 x 1-2,2 μm. Stanište: Raste razbacano do pojedinačno na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

 

Reference:

-Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.