Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Unguiculella eurotioides (P.Karst..) Nannf.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2019.

 
     
   

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,2-0,5 mm. Himenijum svetlo oker. Receptakulum peharast, obično iste boje kao himenijum, pokriven kratkim belim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6,5-8,5 × 3-5 µm; sa CR se oboji u crveno. Dlake cilindrično-konične, na vrhu kukasto savijene, hijaline, bez pregrada, imaju uski lumen i čvrste staklaste naslage duž unutrašnje površine zida, 25-45 x 2,5-4 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični do glavičasti, 30-43 × 5-6 µm, J-, kr.+. Parafize cilindrične, uske, na vrhu kukasto zakrivljene, debelih zidova, nadvisuju askuse do 6 μm. Spore vretenaste do elipsoidne, hijaline, bez pregrada, 5-8 x 2-2,2 μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.