Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Tympanis alnea (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u velikim grupama, u proleće na trulom drvetu uglavnom jove (Alnus), ređe breze (Betula) i to na mrtvim granama koje su još uvek na stablu. Pojedinačna plodna tela prečnika 0,5-1 mm, okruglasta dok su mlada a zatim peharasta, razvijaju se ispod kore a zatim je probijaju i izlaze na površinu. Himenijum zrnasto-grub, crn, sa beličastim ivicama. Spoljašnja strana crna, belo dlakava, sužava se u kratku dršku. Pojedinačna plodna tela uvek rastu na crnkastoj stromi u grupama od oko 5-30. Meso hrskavičavo, tvrdo.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa puno spora, debelih zidova, 209-220 x 23-25 μm. Parafize končaste, blago proširene prema vrhu, okružene braonkastom amorfnom masom. Spore cilindrične, glatke, hijaline, pomalo zakrivljene, 3-4 x 1-1,5 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.