Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Tuber aestivum Vittad. - letnji tartuf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Zasavica, 2016.

 
 

 
 

Zasavica, 2016.

 
 

 
 

Zasavica, 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Stara Bingula), 2018.

 

 

Opis: Simbiont, raste pojedinačno ili u grupi, od leta do zime, pod zemljom ispod humusa u listopadnim šumama. Plodna tela prečnika 3-10 (20) cm, nepravilno tuberozna, spolja crna do crno-braon, gusto prekrivena piramidalnim kvrgama, kvrge obično 6-ougaone sa 4-5 uzdužnih brazdi; unutra žućkasta, sivo-žuta do braonkasta, sa beličastim venama. Miris intenzivan, prijatan.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 2-5 (6) spora, 60-90 x 50-70 µm. Spore široko eliptične do zaobljene, u početku hijaline a zatim žućkaste do braonkaste, spolja sa mrežastom ornamentacijom sastavljenom od grebena i ponekad sa trnolikim izraštajima, 20-50 x 17-37 µm (bez ornamentacije), veličina spora zavisi od broja spora u askusu.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.