Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Vlasina Rid (Plavilo), 2020.

 
 

 
 

Vlasina Rid (Plavilo), 2020.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi od kraja leta do jeseni, na vlažnoj zemlji i vlažnim trulim ostacima grana listopadnog drveća. Apotecije tanjiraste, sedeće, prečnika 3-5 mm. Himenijum gladak, sivo-beo; ivica sa tamnim prstenom. Spoljašnja strana svetlija, prekrivena jasno razdvojenim dugim braon Dlakama. Dlake se obično dodiruju bočno, kao da su slepljene.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 220-240 x 12-14 µm. Parafize končaste, višestruko septatne, na vrhu ponekad malo proširene. Spore široko eliptične, hijaline, glatke, 14-17 x 11-12 µm, sa sitnim uljanim kapima u grupama. Dlake braon, debelih zidova, višestruko septatne, na oba kraja zašiljene.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.