Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trichophaeopsis bicuspis (Boud.) Korf & Erb

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi od kraja leta do jeseni, na vlažnoj zemlji i vlažnim trulim ostacima grana listopadnog drveća. Apotecije tanjiraste, sedeće, prečnika 3-5 mm. Himenijum gladak, sivo-beo; ivica sa tamnim prstenom. Spoljašnja strana svetlija, prekrivena jasno razdvojenim dugim braon Dlakama. Dlake se obično dodiruju bočno, kao da su slepljene.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 220-240 x 12-14 µm. Parafize končaste, višestruko septatne, na vrhu ponekad malo proširene. Spore široko eliptične, hijaline, glatke, 14-17 x 11-12 µm, sa sitnim uljanim kapima u grupama. Dlake braon, debelih zidova, višestruko septatne, na oba kraja zašiljene.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.