Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trichopeziza mollissima Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama od proleća do jeseni, na trulim zeljastim biljkama, uglavnom iz familije Apiaceae. Apotecije sedeće, prečnika 0,5-2 mm, u početku peharaste a kasnije ± raširene sa nepravilnim ivicama. Himenijum gladak, sivo-beličast. Spoljašnja strana i ivica pokriveni gustim zlatno-žutim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 50-55 x 5-6 µm. Parafize lanceolatne, nadvisuju askuse. Spore vretenasto-glavičaste, glatke, hijaline, bez septi, 13-15 × 2 µm. Dlake žućkaste, tankih zidova, septatne, sa granulama, tupih krajeva.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.