Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Sclerencoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u grupi (4-8) u proleće na trulom drvetu (Populus, Fraxinus, Salix i retko Sorbus). Apotecije prečnika 0,3-1,5 mm, nepravilno kružno kupuliformne, sa belim ivicama; himenijum srednje ili tamno braon, spolja fino dlakave, sivkasto bele do sivo crne.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, na vrhu biserijatni, inamiloidni. Parafize cilindrične, septatne, ponekad prekrivene amorfnom masom pri vrhu. Spore ovalno cilindrične, cilindrične do alantoidne, glatke, bez septi, hijaline, 10-15 x 3,5-4 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Kanada.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.