Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral - babino uvo

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 

 

Opis: Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama lipe utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-50(-75) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Spore elipsoidne, (23.5-) 25-27-33-38 x (11-)12-15 µm, sadrže po jednu (5-)6-7.5 µm veliku uljanu kap na oba kraja (retko 2-3 kapi pri čemu je velika kap 4-6 µm, zajedno sa više manjih); krajevi spora jasno su uvučeni; kod živog materijala u askusima oko spora nalazi se sluzavi plašt. Kod anamorfnog oblika konidije se formiraju samo na micelijumu; 7-15 x 2.5-3.5 µm, sadrže na krajevima nekolko malih uljanih kapi (sa niskim procentom ulja)

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.