Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral - babino uvo

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2014.

 

 

Opis: Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama lipe utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-50(-75) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Spore elipsoidne, (23.5-) 25-27-33-38 x (11-)12-15 µm, sadrže po jednu (5-)6-7.5 µm veliku uljanu kap na oba kraja (retko 2-3 kapi pri čemu je velika kap 4-6 µm, zajedno sa više manjih); krajevi spora jasno su uvučeni; kod živog materijala u askusima oko spora nalazi se sluzavi plašt. Kod anamorfnog oblika konidije se formiraju samo na micelijumu; 7-15 x 2.5-3.5 µm, sadrže na krajevima nekolko malih uljanih kapi (sa niskim procentom ulja)

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.