Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. - babino uvo

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2014.

 

 

Opis: Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama različitih vrsta listopadnog drveća (od četinarskih na smreki) utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-60(-80) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, širine 2-3 µm, često u srednjem delu proširene, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Ekscipuarne dlake upadljivo kovrdžave, zamršene i spiralno uvijene. Spore elipsoidne, (22-)26-29-36-40(-50) x (11.5-)12-15(-16) µm, sa malo do izrazito uvučenim krajevima, sa više srednje velikih uljanih kapi (prečnika 1.5-3(-4.5) µm.) na oba kraja, obično sa malom sluzavom kapicom na oba kraja, kod starijih askokarpa  klijaju sa (1-)2(-4) germinativne cevi gde se formiraju konidije anamorfa, čak i unutar mrtvih askusa. Konidije 12-16(-18.7) x (4-)4.5-5.5(-6) µm, sa puno uljanih kapi (visok procenat ulja). 

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.