Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rutstroemia firma Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u leto i jesen, pojedinačno ili u grupi na trulom drvetu (najčešće na Querus, Alnus i Corylus). Apotecije prečnika 4-12 mm, u početku peharaste ili diskolike a zatim raširene, valovitih ivica, udubljene u sredini. Himenijum maslinasto-braon do crveno-braon, gladak. Spoljašnja strana iste boje ili tamnija od himenijuma, često naborana. Ivica tamnija, često savijena na gore. Drška 2-5 mm duga, neznatno tamnija od spoljašnje strane apotecije.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, 120-130 × 7-8 µm. Parafize končaste, račvaste pri bazi, septatne, široke 2 µm, prema vrhu proširene do 4 µm. Spore usko elipsoidne do cilindrične, ponekad blago zaobljene, glatke, hijaline, sa 3 pregrade, ispunjene uljanim kapima dok su mlade, 12-17 (19) × 3-5 (6,5) µm, klijaju u askusima zbog čega se na krajevima pojavljuju 1-3 sekundarne spore.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.