Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Rajkovac), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na otpalim granama velikog broja vrsta listopadnog drveća, a naročito na hrastu (Quercus). Strome uniperitecijatne (retko su 2-3 peritecije srasle), subokruglaste sa spljoštenim do nešto čašicolikim vrhom, često sužene pri osnovi, braon do crnkaste, visine 0,8-1,3 mm i prečnika 0,9-1,4 mm, ektostroma čvrsta, karbonatna, subikulum braon do purpurno braon, obilan, vunast, trajan (barem pri osnovi zrelih stroma), dugo se uzdiže uz strane strome i obično upadljiv između stroma. Ostiole konusne, bradavičave.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, 170-200 x 12-15 µm, sa amiloidnim, cilindričnim do ± oblika urne apikalnim aparatom, visine 7-11 µm i širine 4-6,5 µm. Spore tamno braon, elipsoidne sa nejednakim, široko zaokruženim krajevima, 19-27 x 7,5-10 (12) µm; na jednom kraju a ponekad i na oba prisutni ćelijski produžeci, oko cele spore nalazi se sluzavi omotač (vidljiv na svežem materijalu i kod mladih spora); germinativni prorez često sigmoidan ili kos, nalazi se na manje konveksnoj strani.

 

Rasprostranjenost: Kosmoolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.