Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rhytisma acerinum Pers. (on Acer campestre)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

Opis: U anamorfnom obliku, u vidu crnih fleka, raste kao parazit tokom godine na živim listovima najčešće javora (Acer pseudoplatanus) ali i drugih vrsta iz roda Acer. Teleomorf se razvija tek nakon opadanja listova, tj. u stelji sledećeg proleća. Plodna tela pojedinačna ili po nekoliko u grupi, crna, naborana, prečnika 10-20 mm, sastoje se od ± zaobljenih crnih površina nalik stromi koje se nakon sazrevanja otvaraju i tada male apotecije postaju vidljive. Himenijum oker-siv.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 130 x 10 µm, J-. Parafize končaste, sa pregradama, savijene i ponekad razgranate na krajevima. Spore končaste, hijaline, sa uljanim kapima i zrnastim sadržajem, glatke, 55-70 (80) × 1,5-2,5 µm, u askusima raspoređene paralelno.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, severna Afrika, Azija (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

      Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.