Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi toko cele godine na požarištima, odnosno ugljenisanom drvetu . Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1 mm, čigraste do sočivaste, narandžasto-crvene do boje lososa. Subikulum (beli paučinasti sloj micelije pri osnovi) uglavnom nije razvijen ali može biti i prisutan.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 170-200 x 13-14 µm. Parafize cilindrične, septatne, neznatno proširene na vrhu. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, 15-17 x 10-11,5 µm, bez uljanih kapi. Veoma slična vrsta P.omphalodes ima dobro razvijen subukulum i manje spore (11-15 x 6.5-8.5 μm).

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.