Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi toko cele godine na požarištima, odnosno ugljenisanom drvetu . Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1 mm, čigraste do sočivaste, narandžasto-crvene do boje lososa. Subikulum (beli paučinasti sloj micelije pri osnovi) uglavnom nije razvijen ali može biti i prisutan.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 170-200 x 13-14 µm. Parafize cilindrične, septatne, neznatno proširene na vrhu. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, 15-17 x 10-11,5 µm, bez uljanih kapi. Veoma slična vrsta P.omphalodes ima dobro razvijen subukulum i manje spore (11-15 x 6.5-8.5 μm).

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.