Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm (on Rubus sp.)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano na trulim granama kupine (Rubus spp.). Apotecije sedeće, ili izranjaju iz supstrata, u početku zatvorene a zatim postaju ravne, prečnika 0,5-1 mm, sa belom ivicom. Himenijum sivo-maslinast, gladak; ivica i spoljašnja strana sa dugim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 40-60 x 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, sa okruglastim vakuolama i jednom pregradom pri osnovi. Spore elipsoidne, hijaline, glatke uglavnom bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, 6-9 (-10) x 1,8-2,2 (-3) µm. Ivične dlake glatke, duge preko 50 µm a širine 3-4 µm, sa pregradama, hijaline i subhijaline, na vrhu tupe; dlake na spoljašnjoj strani apotecije sivkasto-braon.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.