Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm (on Rubus sp.)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u malim grupama na trulim stabljikama kupine (Rubus spp.). Apotecije, sedeće, ili izranjaju iz supstrata, u početku zatvorene a zatim postaju ravne, prečnika do 1 mm. Himenijum sivo-maslinast, gladak; ivica i spoljašnja strana sa dugim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 40-50 x 4,3-6,5 µm, J+, krozijer+. Parafize cilndrične, sa okruglastim vakuolama i jednom pregradom pri osnovi. Spore elipsoidne, hijaline, bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, 7-9 x 2-2,5 µm. Ivične dlake glatke, duge preko 50 µм a širine 3-4 µм, sa pregradama, hijaline i subhijaline, na vrhu tupe; dlake na spoljašnjoj strani apotecije sivkasto-braon

 

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika.

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.