Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pyrenopeziza carduorum Rehm (on Centaurea scabiosa)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka (uglavnom Cirsium i Centaurea). Apotecije potpuno crne, sedeće, prečnika 0,7-1,1 mm, u početku zatvorene a zatim postaju gotovo ravne. Himenijum tamno siv do crn, gladak; ivica svetla, fino nazubljena. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, dlakava.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 46,2-57,7 x 5,8-6,7 µm. Parafize končaste, jednostavne, hijaline. Spore izduženo vretenaste, hijaline, bez pregrada, pomalo zakrivljene, zašiljene na krajevima, 14,4-16,9 (23,1) x 1,9-2,9 µm. Ivične dlake glatke.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.