Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel (on Apiaceae)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama pri osnovi trulih stabljika različitih, uglavnom krupnijih zeljastih biljaka. Apotecije sedeće, u početku okruglaste a zatim postaju ravne, prečnika 0,5-1 mm. Himenijum sivo-maslinast, gladak; ivica svetla, valovita, sa dlakama. Spoljašnja strana iste boje ili tamnija od himenijuma, prekrivena dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 40-55 x 5-7,5 µm, J+, krozijer+. Parafize cilindrične, sa okruglastim vakuolama i 1-2 pregrade, blago sužene na vrhu, ne nadvisuju askuse. Spore izduženo-elipsoidne, hijaline, bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, (6-) 8-10,5 (-12) x 1,7-2,5 µm. Ivične dlake cilindrične do blago glavičaste, braon, tankih zidova, sa 2-3 pregrade, glatke, duge do 60 µм a širine 3-5 µм (na vrhu do 6 µм), na vrhu zaobljene. Dlake na spoljašnjoj strani apotecije hijaline.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.