Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Pulvinula convexella (P.Karst.) Pfister

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Astal), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom leta i jeseni pojedinačno ili u grupi na požarištima, na zemlji među mahovinom. Apotecije diskoidne do jastučaste, glatke, često sa blago talasastom ivicom, prečnika (1) 3-10 (12) mm, jarko narandžaste do narandžasto crvene boje, sa spoljašnje strane prljavo-bele do ružičasto bele, sa vrlo kratkom drškom.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, pri bazi sa istaknutim dvokrakim kroziersima, 250-270 x 16-20 µm. Parafize tanke, prečnika do 2,3 µm, sa granularnim sadržajem, razgranate na vrhu, nadvisuju askuse. Spore loptaste, hijaline, glatke, (16) 18-20 µm, sa jednom do puno uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.