Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pulvinula convexella (P.Karst.) Pfister

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Astal), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom leta i jeseni pojedinačno ili u grupi na požarištima, na zemlji među mahovinom. Apotecije diskoidne do jastučaste, glatke, često sa blago talasastom ivicom, prečnika (1) 3-10 (12) mm, jarko narandžaste do narandžasto crvene boje, sa spoljašnje strane prljavo-bele do ružičasto bele, sa vrlo kratkom drškom.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, pri bazi sa istaknutim dvokrakim kroziersima, 250-270 x 16-20 µm. Parafize tanke, prečnika do 2,3 µm, sa granularnim sadržajem, razgranate na vrhu, nadvisuju askuse. Spore loptaste, hijaline, glatke, (16) 18-20 µm, sa jednom do puno uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.