Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Psiloglonium lineare (Fr.) Petr. (on Carpinus betulus)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste najčešće u grupi, ređe pojedinačno, na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća. Histerotecije ± zbijene, ponekad uzdužno spojene, uglavnom paralelne, delom uronjene u supstrat, linearne, crne, prave ili zakrivljene, tupih do zašiljenih krajeva, na vertikalnom preseku skoro pravougaone, duge 1-1,5 мм, široke 0,5 μm. Sazrevanjem histerotecija pojavljuje se uzdužni centralni procep koji otkriva himenijum.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični do glavičasti, uniserijatni do sub-biserijatni, bitunikatni, 75-90 x 12-14 μm. Pseudoparafize septatne, hijaline, zakrivljene, njihovi spojeni vrhovi zajedno formiraju epitecijum (taman, grubo granularni sloj). Spore jajaste, sa jednom septom, na mestu septe blago sužene, gornja ćelija često šira od donje, hijaline, 12-15 x 6-8 μm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.