Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Psilocistella conincola (Velen.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 

 

Opis: Raste u grupi na otpalim šišarkama četinara (Pinus, Picea i dr.). Apotecije površinske, prečnika 0,8-1 mm, sa kratkom drškom. Himenijum beo, vremenom postaje prljavo-siv ili žućkast. Receptakulum u početku plitko-peharast a zatim ravan, čisto beo, sa ivicom koja se starenjem izrazito uvija, samo blago dlakav, pri osnovi gladak i ponekad žućkast. Drška cilindrična, dužine 0,2-0,4 mm, često žučkasta pri osnovi.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od ćelija duguljastog oblika sa blago zadebljalim zidovima, širine oko 5-7 μm a dužine do 20 μm (pri osnovi ekscipuluma široke oko 11 μm). Ivične dlake 20-45 × 2-4 μm, cilindrične, hijaline, prave ili zakrivljene na vrhu, zaobljene, retko blago glavičaste, tankih zidova, bez pregrada, ponekad fascikulatne. Askusi sa 8 spora, glavičasti sa veoma kratkom drškom, 35-47 × 5,5-6,5 µm, J-, kr.-. Parafize končaste, na vrhu zaobljene, širine 2-2,5 μm, ne nadvisuju askuse. Spore jajaste do elipsoidno-jajaste, nejednakostrane, sužene prema krajevima, bez pregrada, bez uljanih kapi, 5-8 × 2,5-3 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Svrček, M. (1979) New or less known Discomycetes. X. Češka Mikologie, 33(4):193-206.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.