Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilocistella conincola (Velen.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 

 

Opis: Raste u grupi na otpalim šišarkama četinara (Pinus, Picea i dr.). Apotecije površinske, prečnika 0,8-1 mm, sa kratkom drškom. Himenijum beo, vremenom postaje prljavo-siv ili žućkast. Receptakulum u početku plitko-peharast a zatim ravan, čisto beo, sa ivicom koja se starenjem izrazito uvija, samo blago dlakav, pri osnovi gladak i ponekad žućkast. Drška cilindrična, dužine 0,2-0,4 mm, često žučkasta pri osnovi.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od ćelija duguljastog oblika sa blago zadebljalim zidovima, širine oko 5-7 μm a dužine do 20 μm (pri osnovi ekscipuluma široke oko 11 μm). Ivične dlake 20-45 × 2-4 μm, cilindrične, hijaline, prave ili zakrivljene na vrhu, zaobljene, retko blago glavičaste, tankih zidova, bez pregrada, ponekad fascikulatne. Askusi sa 8 spora, glavičasti sa veoma kratkom drškom, 35-47 × 5,5-6,5 µm, J-, kr.-. Parafize končaste, na vrhu zaobljene, širine 2-2,5 μm, ne nadvisuju askuse. Spore jajaste do elipsoidno-jajaste, nejednakostrane, sužene prema krajevima, bez pregrada, bez uljanih kapi, 5-8 × 2,5-3 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Svrček, M. (1979) New or less known Discomycetes. X. Češka Mikologie, 33(4):193-206.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.