Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama tokom godine na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, znatno ređe na četinaskom, takođe pojavljuje se i na šišarkama borova. Plodna tela 1,5 x 1-3 mm, uronjena u drvo, u početku zatvorena a sazrevanjem kora drveta puca i otkriva se ± režnjeviti, zrnasti braon himenijum prekriven i uoviren belim puderastim slojem.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 136-152 x 12-13 (18) µm. Parafize končaste, jako razgranate na krajevima, izrazito nadvisuju askuse. Spore izdužene, blago bubrežaste, hijaline, sa 2 do nekoliko uljanih kapi, bez septi, 20-22 (27) × 5-6 (8) µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.