Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Raste u grupama tokom godine na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, znatno ređe na četinarskom, takođe pojavljuje se i na šišarkama borova. Apotecije prečnika do oko 5 mm, uronjene u drvo, u početku zatvorene a sazrevanjem kora drveta puca i otkriva se himenijum. Himenijum elipsoidan ili blago nepravilnog oblika, ravan, brašnast, sivo-beo na površini, ispod tamniji, braon. Tkivo po obodu zajedno sa tkivo domaćina formira podignutu ivicu oko himenijuma.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, (95-) 140-150 x 12-13 (-18) µm, J-, kr.+. Parafize končaste, cilindrične, prečnika 1 µm, sa jako razgranatim, zakrivljenim krajevima (prečnika oko 2 µm), izrazito nadvisuju askuse (-25 µm). Spore elipsoidne, izduženo-elipsoidne ili alantoidne, glatke, hijaline, sa najčešće dve krupnije i više sitnih uljanih kapi, bez pregrada, 18-22 (-27) × 5-6 (-8) µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

Ref.: Beaton, G. (1976) Australian discomycetes on dead logs and branches.

      Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.