Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2019.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u grupama na trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, u početku peharaste a kasnije ± raširene sa nepravilnim ivicama, drška kratka; himenijum gladak, zelenkasto žut; spoljašnja strana prekrivena belo-sivim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, sa amiloidnom apikalnom porom;; parafize filiformne, cilindrične, ponekad razgranate, bez septi, žućkaste, sa dosta uljanih kapi, neznatno duže od askusa. Spore cilindrično-elipsoidne, glatke, bez septi, 5 × 2-2,5 µm; dlake cindrične, ponekad blago proširene pri vrhu, debelih zidova, ± bradavičave.
 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.