Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste tokom cele godine, pojedinačno ili u velikim grupama na trulom drvetu i na trulim vrstama Pyronemataceae (Hypoxylon, Nemmania i sl.). Apotecije prečnika 0,3-0,8 mm, diskoidne do jastučaste, dlakave; himenijum beo, brašnast; dlake jednostavne ili razgranate, izuvijane na vrhu, sadrže fine granule, široke 1-2 µm.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti, suženi pri bazi, 80-120 × 10-13 µm; parafize filiformne, jednostavne ili razgranate na vrhu, duže od askusa što daje brašnast izgled himenijumu, široke 1,5 µm; spore izduženo-elipsoidne do cilindrične, prave ili ponekad blago zakrivljene, glatke, 13,4-24 (37) × 3,5-5,5 µm, hijaline, zrele sa 3 pregrade i ponekad sa 4 velike uljane kapi.
 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Makaronezija, Japan.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.