Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 

Apotecije sedeće ili sa veoma kratkom drškom, jastučaste dok su mlade a zatim pateliformne do čigraste, prečnika 0,3-0,8 mm i visine oko 200 µm kad su zrele. Himenijum ravan ili blago konveksan, čisto beo do zagasito beo, brašnast. Spoljašnja strana fino brašnasta, iste boje ili svetlija od himenijuma; ivica nejasna, nije podignuta. Subikulum nije izrazito razvijen, sveden je na malobrojne hife pri osnovi apotecije. Spoljašnji ekscipulum takođe slabo razvijen, od textura intricata, sastavljen od blisko isprepletanih hifa, prečnika 2-3 µm. Dlake jednostavne ili granate, slepljene, nepravilno namotane i uvijene na vrhu, prečnika 1,5-2 µm, sa finim granulama. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti, suženi pri osnovi, zaobljeni na vrhu, 80-120 x 10-13 µm, J+, kr.+. Parafize končaste, izuvijane, jednostavne ili nepravilno razgranate ili izrazito umršene na vrhu, duže od askusa, na vrhovima sa granulama što daje brašnast izgled himenijumu, široke 1,5 µm. Spore izduženo-elipsoidne do cilindrične, prave ili ponekad blago zakrivljene, glatke, 13,5-24 (-37) x 3,5-5,5 µm, hijaline, zrele sa 1-3 pregrade (najčešće 3) i ponekad sa 1 velikom uljanom kapi. Stanište: Raste pojedinačno ili u većim grupama na trulom drvetu i na drugim vrstama gljiva iz rodova Hypoxylon, Nemmania i sl. Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Makaronezija, Japan.

 

Reference:

-Hosoya, T. (2009) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (3): First Records of Three Inoperculate Helotialean Discomycetes in Japan.

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.