Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u većim grupama na trulom drvetu i na drugim vrstama gljiva iz rodova Hypoxylon, Nemmania i sl. Apotecije sedeće ili sa veoma kratkom drškom, jastučaste dok su mlade a zatim pateliformne do čigraste, prečnika 0,3-0,8 mm i visine oko 200 µm kad su zrele. Himenijum ravan ili blago konveksan, čisto beo do zagasito beo, brašnast. Spoljašnja strana fino brašnasta, iste boje ili svetlija od himenijuma; ivica nejasna, nije podignuta.

Mikroskopske karakteristike: Subikulum nije izrazito razvijen, sveden je na malobrojne hife pri osnovi apotecije. Spoljašnji ekscipulum takođe slabo razvijen, od textura intricata, sastavljen od blisko isprepletanih hifa, prečnika 2-3 µm. Dlake jednostavne ili granate, slepljene, nepravilno namotane i uvijene na vrhu, prečnika 1,5-2 µm, sa finim granulama. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti, suženi pri osnovi, zaobljeni na vrhu, 80-120 x 10-13 µm, J+, kr.+. Parafize končaste, izuvijane, jednostavne ili nepravilno razgranate ili izrazito umršene na vrhu, duže od askusa, na vrhovima sa granulama što daje brašnast izgled himenijumu, široke 1,5 µm. Spore izduženo-elipsoidne do cilindrične, prave ili ponekad blago zakrivljene, glatke, 13,5-24 (-37) x 3,5-5,5 µm, hijaline, zrele sa 1-3 pregrade (najčešće 3) i ponekad sa 1 velikom uljanom kapi.

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Makaronezija, Japan.

Ref.: Hosoya, T. (2009) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (3): First Records of Three      Inoperculate Helotialean Discomycetes in Japan.

      Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.