Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phyllosticta hypoglossi (Mont.) Allesch. (on Ruscus hypoglossum)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

        (on Ruscus aculeatus)

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste na suvim filokladijama veprine (Ruscus aculeatus). Piknidije pojedinačne, crne, okruglaste, izranjaju iz supstrata, prečnika do 200 μm. Ostiole centralne, prečnika do 15 μm.

 

Mikroskopske karakteristike: Konidiofore subcilindrične do ampuliformne, redukovane do konidiogenih ćelija, ili sa 1-2 prateće ćelije koje mogu biti razgranate pri osnovi, 15–25 x 4–5 μm. Konidione ćelije terminalne, subcilindrične, hijaline, glatke, obložene sluzavim slojem, 10-15 x 3-5 μм, proliferiraju nekoliko puta od osnove prema vrhu. Konidije pojedinačne, (10-) 11-12 (-14) x (9-) 10 (-11) μм, hijaline, bez septi, sa tankim i glatkim zidovima, sa puno sitnih ili sa jednom velikom centralnom uljanom kapi, široko elipsoidne do objajaste, sužene prema uskoj trunkatnoj osnovi (prečnika 3-4 μм), zatvorene u tankom sluzavom omotaču (debljine 1-2 μм), koji nije postojan, na krajevima sa sluzavim, ravnim, zašiljenim nastavcima, dimenzija (8-) 10-12 ( -15) x 1.5 (-2) μм.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.