Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phaeohelotium fagineum (Pers.) Hengstm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u jesen u grupama na trulim kupulama bukve (Fagus). Apotecije prečnika 0,5-1 (-3) mm, subsedeće ili sa kratkom drškom, u početku kupulatne, sa savijenim ivicama na gore a zatim ravne. Himenijum gladak, čisto beo do kremast dok je svež, a kad se osuši postaje crveno braon. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum. Drška dužine do 0,5 mm, u donjem delu sa malo belih hifa.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od ćelija prečnika 4-5 μm, postavljenim u redovima pod oštrim uglom u odnosu na površinu a paralelne na ivici. Terminalne ćelije ekscipuluma formiraju dlakolike elemente duge do 20 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika 2,5-3 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični, zaobljenog vrha, 65-90  x 8-9  μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, blago proširene na vrhu, prečnika do 2-3 μm. Spore elipsoidne, ponekad sužene na jednom kraju, prave, bez pregrada, hijaline, sa nekoliko manjih uljanih kapi (uglavnom na krajevima), 8,5-12 (16) x 3,6-4,2 (5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Chechoslovakia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.