Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium fagineum (Pers.) Hengstm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u jesen u grupama na trulim kupulama bukve (Fagus). Apotecije prečnika 0,5-1 (-3) mm, subsedeće ili sa kratkom drškom, u početku kupulatne, sa savijenim ivicama na gore a zatim ravne. Himenijum gladak, čisto beo do kremast dok je svež, a kad se osuši postaje crveno braon. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum. Drška dužine do 0,5 mm, u donjem delu sa malo belih hifa.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od ćelija prečnika 4-5 μm, postavljenim u redovima pod oštrim uglom u odnosu na površinu a paralelne na ivici. Terminalne ćelije ekscipuluma formiraju dlakolike elemente duge do 20 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika 2,5-3 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični, zaobljenog vrha, 65-90  x 8-9  μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, blago proširene na vrhu, prečnika do 2-3 μm. Spore elipsoidne, ponekad sužene na jednom kraju, prave, bez pregrada, hijaline, sa nekoliko manjih uljanih kapi (uglavnom na krajevima), 8,5-12 (16) x 3,6-4,2 (5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Chechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.