Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2012.

 

 

Opis: Saprob, raste od proleća do jeseni pojedinačno ili češće u grupi na trulom drvetu po šumama i baštama. Apotecije prečnika 2-6 cm, u početku peharaste do tanjiraste a kasnije nepravilno raširene, često sa naznakom stabljike. Ivica talasasta i slabo nazubljena. Himenijum gladak, svetlo braon; spoljašnja strana beličasto-siva, fino dlakava. Meso bledo, krto. Na preseku se pod lupom jasno vide 5 slojeva, srednji sloj izgleda kao tamna linija. Ova karakteristika, kao i drugačije parafize jasno je odvara od veoma slične vrste P.cerea.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 250-300 x 12-13 μm. Parafize vitke, septatne, ponekad sužene na mestu septi (moniliformne), široke do 20 μm, nisu proširene na vrhu. Spore eliptične, hijaline, glatke, ponekad blago tačkaste, 14-16 x  8-11 μm, bez uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Kanada.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.