Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Peziza fimeti (Fuckel) E.C.Hansen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine, u grupi, na izmetu sisara. Apotecije prečnika 5-20 mm, sedeće ili ponekad u donjem delu sužene nalik dršci. U početku subokruglaste sa jasnim beličastim micelijumom pri osnovi a kasnije postaju plitko peharaste i na kraju skoro ravne sa nazubljenom ivicom svetlijom od ostatka. Himenijum braonkast, gladak; blago konkavan ili ravan, spoljašnja strana nešto svetlija, prekrivena granulama ± iste boje. Meso svetlo braon, debljine oko 1mm, na preseku iz njega curi bezbojna tečnost.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 270-310 x 16-18 μm, cilindrični, blago spljošteni na vrhu, amiloidni. Parafize cilindrične, septatne, malo savijene na vrhu, širine 3,5-4,5 μm, proširene na vrhu (-6,5 μm). Spore usko eliptične, hijaline, glatke, (19) 20-22,5 x 10-11,7 μm, zaobljenih krajeva, bez uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.