Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Peziza cerea Sow

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Kopaonik (Jankove bare), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom cele godine u grupi na zemlji a često se javlja i po podrumima, na vlažnom malteru ili trulim džakovima. Apotecije nepravilno peharaste, prečnika 1-5 (10) cm, sedeće, u donjem delu sužene nalik dršci (10-25 x 8-20 mm). Himenijum bledo žućkast, kao poliran; spoljašnja strana slične boje, dlakava, perutava, ka osnovi tamnija; ivica valovita. Meso bledo, vrlo krto, lomljivo, blakog mirisa.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 225-350 x 16 μm. Parafize cilindrične, septatne, širine 4-4,5 μm, proširene na vrhu (-10 μm). Spore eliptične, hijaline, glatke, (12,5) 13,5-16 (17) x (7,5) 8,5-10 μm, bez uljanih kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.