Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pezicula ocellata (Pers.) Seaver

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi tokom proleća i jeseni na mrtvim granama (koje su još uvek na stablu) vrbe (Salix) i topole (Populus), znatno ređe na drugi vrstama (npr. Rhamnus). Apotecije prečnika 1-2,5 mm, oblika pljosnatog do blago konkavnog diska koji se većim delom nalazi ispod kore drveta. Himenijum tamno narandžast do narandžasto-braon, nepravilnog oblika, grub. Ivica savijena na gore.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni do biserijatni, 130-165 x 20-28 µm, J+(c), kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, blago proširene i razgranate na vrhu. Spore široko elipsoidne, glatke, hijaline, sa zrnastim sadržajem, 24-35 х 10-15 µm, sa ili bez uljanih  kapi.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, južna Afrika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Verkley, G.J.M. (1999) A monograph of the genus Pezicula and its anamorphs.

          Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

         Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.