Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pezicula ocellata (Pers.) Seaver

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi tokom proleća i jeseni na trulim granama (koje su još uvek na stablu) vrbe (Salix) i topole (Populus), znatno ređe na drugi vrstama (npr. Rhamnus). Apotecije prečnika 1-2,5 mm, oblika pljosnatog do blago konkavnog diska koji se većim delom nalazi ispod kore drveta. Himenijum tamno narandžasto-braon, nepravilnog oblika, grub. Ivica savijena na gore.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, 133 x 21 µm. Parafize cilindrične, razgranate, septatne, blago proširene na vrhu. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, sa zrnastim sadržajem, 27-32 х 12-13,5 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.