Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pezicula ocellata (Pers.) Seaver

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika 1-2,5 mm, oblika pljosnatog do blago konkavnog diska koji se većim delom nalazi ispod kore drveta. Himenijum tamno narandžast do narandžasto-braon, nepravilnog oblika, grub. Ivica savijena na gore. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni do biserijatni, 130-165 x 20-28 µm, J+(c), kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, blago proširene i razgranate na vrhu. Spore široko elipsoidne, glatke, hijaline, sa zrnastim sadržajem, 24-35 х 10-15 µm, sa ili bez uljanih  kapi. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi tokom proleća i jeseni na mrtvim granama (koje su još uvek na stablu) vrbe (Salix) i topole (Populus), znatno ređe na drugi vrstama (npr. Rhamnus). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, južna Afrika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Verkley, G.J.M. (1999) A monograph of the genus Pezicula and its anamorphs.

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.