Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 0,3-1,2 (-2) mm, u početku diskolike a zatim ravne, polaze sa bazalne strome i izbijaju iz kore u grupama, subsedeće ili sa kratkom debelom drškom; u početku tamno-žute do crvenkasto braon, pomalo cimetasto-braon, a starenjem delom postaju tamno crvenkasto-braon. Himenijum iste boje, ali tamniji prema osnovi, brašnast. Ivica u početku malo savijena prema dole a zatim postaje nepravilno iskidana, sakrivena ili nestaje: Spoljašnja površine iste boje. Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 85-175 x 15-24 µm, J+(crveno kod svežih primeraka a plavo kod osušenih) ili J-. Parafize na vrhu izrazito glavičasto proširene (-7,5 µm), hijaline, sa puno pregrada; zidovi žućkasti i glatki ili fino hrapavi. Spore nejednakostrane, eliptične, prave ili zakrivljene, zaobljene na krajevima ili je jedan kraj malo zašiljen, glatke, hijaline, 18-24,3 х 6,5-8,9 µm, mlade bez a zrele sa 3-5 (-7) poprečnih i puno uzdužnih pregrada, ispunjene sitnim zelenkastim uljanim kapima. Stanište: Saprob, raste u grupi (-15) u proleće i jesen na trulim otpalim (ili još uvek zakačenim za stablo) granama različitih vrsta listopadnog drveća (Carpinus, Corylus, Alnus i dr.). Rasprostranjenost: Evropa, Južna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Verkley, G.J.M. (1999) A monograph of the genus Pezicula and its anamorphs.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.